06245CB9-2C07-44FD-9AB8-AD2796F338F8

Як проводиться атестація робочих місць за умовами праці

Кому потрібна атестація — працівнику чи роботодавцю? Який порядок проведення атестації? Хто несе відповідальність за порушення вимог законодавчих актів з цього питання?

Поняття «атестація робочих місць за умовами праці» — це комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, що впливають на здоров’я і працездатність працівників в процесі трудової діяльності. Тому в разі перевищення норм шкідливих факторів працівники повинні отримувати пільги за перебування в цих умовах.

Атестація проводиться на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я, а також на їхніх нащадків, як тепер, так і в майбутньому.

Для того, щоб підприємство змогло надати, а працівники, які працюють в несприятливих умовах праці змогли отримати пільги і компенсації за роботу у цих умовах, насамперед, необхідно перевірити наявність професій (посад) у Списках виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (остання редакція затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 461), Списки виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1290 (зі змінами), Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року № 163, Перелік робіт із важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці у будівництві, на яких встановлюється підвищена оплата праці затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. № 576.

Атестацію має проводити атестаційна комісія, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше як один раз на п’ять років (п. 4 Порядку проведення атестації). Проте, в разі докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу проводиться позачергова атестація.

Дата і термін проведення чергової атестації визначаються з урахуванням того, що вона має бути завершена до закінчення терміну попередньої атестації.

Недотримання термінів проведення чергової атестації так як і не проведення атестації робочих місць призводить до порушення прав працівників — фактично, працюючи в шкідливих і важких умовах праці, наймана особа не одержить передбачених законодавством пільг, компенсацій і соціальних гарантій. Керівник підприємства несе повну відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць за умовами праці (п. 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442).

Статтею 13 ЗУ «Про охорону праці» передбачено, що роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів та організувати, зокрема, проведення лабораторних досліджень умов праці, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством. За їх підсумками вжити заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів.

Несвоєчасне виконання вимог цієї статті тягне за собою притягнення роботодавця чи інших посадових осіб до адміністративної відповідальності, що виражається накладенням штрафу згідно ч. 5 ст. 41 Кодексу Законів про адміністративні порушення у розмірах передбачених статтею.

Проте, варто нагадати, що сплата штрафу не звільняє суб’єкта господарювання від проведення атестації. В будь-якому випадку атестацію обов’язково потрібно провести.

За результатами проведеної атестації атестаційна комісія складає відповідні переліки. По-перше, робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, що визначаються законодавством. По-друге, робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких пропонується встановити пільги і компенсації за рахунок коштів підприємства. Це регламентовано статтею 26 ЗУ «Про підприємства» і статтею 13 ЗУ «Про пенсійне забезпечення». По-третє, робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно здійснити першочергові заходи щодо їх поліпшення.

Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій та посад підписує голова комісії, відповідно погоджуючи з профспілковим комітетом. На підприємстві видається наказ, яким затверджуються вищевказані переліки. Матеріали атестації робочих місць за умовами праці є документами суворої звітності і повинні зберігатися на підприємстві протягом 50 років. Звертаємо увагу, що сьогодні існує проблема, коли навіть діючі підприємства не зберегли матеріали атестацій робочих місць за умовами праці і це створює проблему для працівників яким підтверджено право на пільгову пенсію за Списками № 1 і № 2. Тому, в разі виникнення такої ситуації працівники можуть звертатися до суду з метою захисту свої прав.

06245CB9-2C07-44FD-9AB8-AD2796F338F8

СУБСИДІЇ: НАРАХУВАННЯ, СОЦІАЛЬНІ НОРМИ ТА НОРМАТИВИ

Управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Славутської міської ради проведено розрахунок субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на опалювальний сезон з 16 жовтня 2019 року по 15 квітня 2020 року громадянам, яким була розрахована житлова субсидія в неопалювальному сезоні. Субсидію розраховано для 2594 громадян. Середній розмір субсидії – 705,57грн, найменший розмір субсидії – 0,53 грн, найбільш – 2268,22 грн.

Розмір субсидії розраховувався як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг в межах соціальних нормативів та обсягом обов’язкового платежу (раніше, до монетизації пільг обов’язковий платіж був обов’язковим до сплати, наразі він застосовується для визначення розміру субсидії).

Для визначення розміру житлової субсидії враховувався дохід за I – II квартали 2019 року. Тому, знаючи дохід зареєстрованих у будинку (квартирі)  і вартість житлово-комунальних послуг в межах соціальних нормативів, можна самостійно розрахувати розмір обов’язкового платежу і орієнтовний розмір субсидії.

Наразі обов’язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім’ї за встановленою формулою і залежить виключно від доходів сім’ї. А саме:

– обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;

-середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і визначається середньомісячний дохід на одну особу;

– дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (з січня 2019 року – 1853 грн);

– отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15% (з травня 2020 року застосовуватиметься 20%), і таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.

Після цього розраховується розмір обов’язкового платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

Та найголовніше, про що часто забувають субсидіанти: розрахунок субсидії проводиться не на фактичне споживання послуг, а на єдині для всієї України соціальні норми житла та нормативи споживання житлово-комунальних послуг, які встановлено постановою Уряду від 06.08.2014 № 409 (зі змінами). Зауважимо що ці норми постійно знижуються.

Отже, для розрахунку субсидії встановлено соціальну норму житла, в межах якої держава надає громадянам субсидії для оплати:

– послуги з управління багатоквартирним будинком – 13,65 кв.м загальної площі на одну особу та додатково 35,22 кв.м на домогосподарство;

– послуги з постачання теплової енергії для потреб централізованого  опалення, з постачання та розподілу природного газу або електричної енергії для індивідуального опалення – 13,65 кв. м опалювальної площі на одну особу та додатково 35,22 кв. м на домогосподарство.     

На підставі рішення комісії субсидія може призначатися непрацездатним особам, які проживають самі, на понаднормову площу житла, яка не може перевищувати більше як на 30 відсотків соціальну норму житла, розраховану для домогосподарства.

СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ:

– на опалення – 4,0 куб.м  ( в минулому опалювальному періоді – 4,5 куб.м  ) на 1 м2 опалювальної площі * кориг. коеф. (в опалювальний період)

– на газову плиту за відсутності гарячого водопостачання і газового водонагрівача (приготування їжі і підігрів води) -5,4 куб.м  на особу

 на газову плиту і водонагрівач – 10,5 куб.м на особу

 ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ:

постачання холодної води  – куб.м (в минулому опалювальному періоді – 4,0 куб.м ) на одну особу

водовідведення – 3,6 куб.м (в минулому опалювальному періоді 4,0 куб.м) на одну особу

СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ:

– на опалення – 30 кВт/год на 1 кв.м опалювальної площі * коригуючий коефіцієнт (в опалювальний період)

– у житлових приміщеннях без електроплити – 70 кВт/год. ( в минулому опалювальному періоді 90 кВт/год.) на місяць на домогосподарство з однієї особи і додатково 30 кВт/год. на місяць на кожного іншого члена домогосподарства;

– у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання холодної та гарячої води – 110 кВт/год. на місяць на домогосподарство з однієї особи і додатково 30 кВт/год. на місяць на кожного іншого члена домогосподарства;

– у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами, за відсутності централізованого постачання гарячої води – 130 кВт/год. на місяць на домогосподарство з однієї особи і додатково 30 кВт/год на місяць на кожного іншого члена сім’ї.

СПОЖИВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ:

на опалення -0,0383 Гкал (в минулому опалювальному періоді 0,0431 Гкал) на 1 кв. м опалювальної площі * кориг. коеф. (в опалювальний період)

Залежно від особливостей регіонів та типу будівель соціальні нормативи користування комунальними послугами з постачання теплової енергії, природного газу, електричної енергії для потреб опалення  визначаються з урахуванням коригуючих коефіцієнтів. У Хмельницькій області для розрахунку розміру витрат електричної енергії, природного газу в одно-, двохповерхових будинках застосовується коригуючий коефіцієнт 1,042, для будівель три і більше поверхів такий коефіцієнт 0,76.

Для розрахунку розміру витрат теплової енергії для централізованого опалення в одно-чотирьохповерховихбудівлях застосовується коригуючий коефіцієнт 0,64, для будівель на п’ять і більше поверхів такий коефіцієнт становить 0,431.

 Управління соціального захисту населення
 виконавчого комітету Славутської міської ради.

06245CB9-2C07-44FD-9AB8-AD2796F338F8

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПІЛЬГИ НА ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ!

Звертаємо увагу на зміну порядку надання пільг на оплату-житло-комунальних послуг.

Починаючи з жовтня 2019 року, відповідно до Закону України від 09.11.17 № 2189 «Про житлово-комунальні послуги», пільга надається у грошовій формі.

Розраховані органами соціального захисту населення суми пільг перераховуватимуться АТ «Ощадбанк» для подальшого проведення ним розрахунків з надавачами послуг за кожного конкретного пільговика (безготівкова форма).

Пільговикам, які подали заяву до органу соціального захисту населення на отримання пільги готівкою, виплата буде здійснюватися у готівковій формі у зазначений у заяві спосіб (банк або пошта).

У зв’язку з цим платіж за послугу організаціями-надавачами послуг нараховується у повному обсязі, без врахування знижки, яка надається пільговику.

У разі отримання готівки пільговик має сплатити спожиті послуги повністю. Інші пільговики сплачують, як і раніше, частину платежу, а суму пільги за них перерахує надавачу послуг АТ «Ощадбанк» (за наявності даних про номер мобільного телефону пільговик отримає інформаційне повідомлення від банку про проведені платежі).

Враховуючи, що відповідний механізм запроваджується в Україні  вперше, через неточності в даних з технічних причин можуть бути випадки не нарахування окремим особам суми пільги за жовтень 2019 року. У такому разі рекомендуємо звертатися до органу соціального захисту населення  за місцем проживання. Сума пільги у тому випадку за жовтень буде нарахована у наступному місяці.

За повідомленням Мінсоцполітики.

06245CB9-2C07-44FD-9AB8-AD2796F338F8

СУБСИДІІ та ПІЛЬГИ З 1 ЖОВТНЯ

Сьогодні  ЗМІ рясніють повідомленнями про спрощення правил  надання субсидій та тотальну перевірку отримувачів допомог та пільг та інше. Гучні заголовки таких повідомлень не зовсім відповідають викладеній інформації. Про  те, що конкретно змінилося, та актуальну інформацію управління соціального захисту населення викладає у питаннях та відповідях:

 • Які зміни у сфері житлових субсидій  вступили у силу з початком опалювального сезону цьогоріч?

Ніяких кардинальних змін у правилах надання субсидій для жителів міста не відбулося. Так, очікувалося, що будуть спрощені умови надання субсидій для пенсіонерів, однак змінено лише сам механізм їхнього отримання. Новий механізм виплати субсидій передбачає, що тепер гроші перераховуватимуться безпосередньо людям, як і інші види соціальних допомог.  Паралельно залишається безготівкова форма монетизації для нових субсидіантів і тих, які допустили заборгованість, – безпосередньо для надавачів послуг через Ощадбанк, як і було до цього часу.

Які  зміни до правил надання субсидій були прийняті Урядом У неділю, 20 жовтня, цього року.

Прийнята постанова стосується дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ), військовослужбовців, громадян старших 60 років, що перебувають у шлюбі та мешкають у сільській місцевості.

Зокрема:

–  надано право комісіям органів місцевого самоврядування призначати житлову субсидію дитячим будинкам сімейного типу (ДБСТ) на понаднормову площу житла; до доходу ДБСТ не буде враховуватися матеріальна допомога та стипендія дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також придбані ними транспортні засоби;

у сільській місцевості під час призначення житлової субсидії не будуть враховуватися доходи одного з подружжя пенсійного віку, який зареєстрований за іншою адресою;

– субсидія військовослужбовцям призначатиметься без отримання інформації про сплату ними єдиного соціального внеску;

– наявність причепа, з дати випуску якого минуло менше 5 років, більше не буде причиною відмови у субсидії (для всіх субсидіантів).

– Але із травня 2020-го будуть введені зміни в розрахунок субсидій щодо  норми витрат на житлово-комунальні послуги. Зараз субсидіант має самостійно сплачувати за комунальні не більше 15% суми. З наступного року буде 20%. Для кожного відсоток різний. Формула працює таким чином: що менші доходи людини або родини, то більшу допомогу їй надасть держава, у кого більші доходи у того цей відсоток буде більший.       

 • Чи потрібно людям щось робити для того, аби отримати субсидію за новими правилами?

Ні, наразі не потрібно.  Субсидії  буде перепризначено на опалювальний сезон автоматично. З новими заявами можуть звернутися ті, для кого передбачені нещодавні зміни: вихователі ДБСТ, військовослужбовці     . У разі звернення до кінця листопада, субсидія буде призначена з 1 жовтня, з початку опалювального (з 16 жовтня) – у разі звернення до 15 грудня.

 • То яким чином можна буде отримувати субсидію?

Днями, 22 жовтня ми отримали нове програмне забезпечення, в якому банки надали рахунки отримувачів соціальних допомог. Ті, у кого немає відкритих рахунків у банках, отримають субсидію через відділення Укрпошти. Надалі отримувачі субсидій зможуть повідомити органу соціального захисту свої рахунки в банках, які вони оберуть. Також за заявою можна перейти на безготівкову форму отримання субсидій, тоді кошти будуть спрямовуватись на підприємства, що надають послуги домогосподарствам. У такому разі, будь-які зекономлені гроші теж не пропадатимуть, а акумулюватимуться на рахунку людини, й вона зможе забрати їх готівкою в кінці опалювального сезону.

 • ЧИ встигнуть  нарахувати субсидії та пільги за жовтень?

Наразі проведено розрахунок субсидій та пільг, але коли буде виплата наразі невідомо.   Сьогодні працівники докладають усіх зусиль, але все залежить від програмного забезпечення, яке на сьогодні не відпрацьоване. Тобто, ситуація зі строками майже критична. Подібне  мало місце при впровадженні монетизації у лютому цього року. Постійно ідуть селекторні наради з міністерством соціальної політики про стан готовності виплат, постійно надходять оновлені програми. Працівники працюють за програмістами: зробили, відіслали в Міністерство, не пройшло, скинули оновлену програму – зробили, відіслали в Міністерство… І так може тривати досить довго. Дуже велике навантаження на працівників, які нараховують допомоги, та програміста, який сьогодні у нас один.

 • Які плюси у цих змінах, що відбулися?

Позитив у цьому є суттєвий для людей. Попередній механізм, очевидно, себе не виправдав. Було чимало випадків, коли люди по кілька місяців не отримували субсидії, хоча субсидії  були нараховані і направлені відповідні реєстри до Мінсоцполітики. Однак, через заплутаний механізм виплати субсидій на центральному рівні, відстежити, де знаходяться кошти  і чому вони не дійшли до місця призначення, було дуже складно. Відтепер управління соцзахисту зможе контролювати цей процес, бо будем нараховувати їх безпосередньо людям. Але спочатку потрібно це відпрацювати.   

 • Як буде з пільгами?

З 1 жовтня вводиться монетизація пільг на житлово-комунальні послуги. Ті категорії населення, які мають право на пільгу, наразі особливих змін не відчують. Для них зовні відбудеться все як було, окрім того що  пільга нараховуватиметься по нормі споживання (раніше по фактично спожитому в межах норми), і нараховуватимуть її не надавачі послуг, а управління соціального захисту.  Але зекономлені кошти люди зможуть отримати в кінці опалювального періоду. В цьому полягає монетизація пільг. Також до 15 жовтня, за бажанням пільговика, можна було надати рахунок у банку та  перейти на грошову готівкову форму отримання пільги в опалювальному періоді, аналогічно, як для субсидії. На неопалювальний сезон це можна буде зробити до 15 травня.

06245CB9-2C07-44FD-9AB8-AD2796F338F8

До уваги пільговиків!

З 1 жовтня 2019 року запроваджується надання пільг на оплату житлово-комунальних послу грошовій формі.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі» та постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 807 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» паралельно функціонуватимуть дві системи надання пільг у грошовій формі  готівкова та безготівкова.

Пільги у безготівковій формі призначатимуться усім пільговикам в автоматичному режимі, за прикладом безготівкового надання субсидій через АТ «Ощадбанк». Для цього   АТ «Ощадбанк» вестиме у відповідних автоматизованих системах обліку банку персоніфікований облік пільговиків та коштів, які надходитимуть на рахунок для виплати пільг, для кожного пільговика індивідуально. Після того АТ «Ощадбанк» здійснюватиме переказ коштів на рахунки виконавців комунальних послуг на підставі договорів, що укладаються між ними та АТ «Ощадбанк».

Такий механізм розроблено для забезпечення максимальної зручності тих категорій громадян, які мають право на пільгу і звикли не витрачати сили і час на оплату житлово-комунальних послуг,йдеться, перш за все, про людей похилого віку.

Про готівкову форму надання пільг

  Тим пільговикам, які бажають отримувати свою пільгу готівкою,   потрібно буде до  15 жовтня звернутися в управління соціального захисту, написати відповідну заяву і надати реквізити банківського рахунку в АТ «Ощадбанк». Органи соціального захисту населення, формуватимуть щомісяця до 25 числа реєстри пільговиків для виплати пільг у готівковій формі і передаватимуть їх Мінсоцполітики. Після чого Міністерство, опрацювавши отримані реєстри, надсилатиме їх до АТ «Ощадбанк» та переказуватиме зазначеному банку кошти для виплати монетизованих пільг.

Таким чином, кошти надходитимуть на особисті рахунки пільговиків, які зможуть зняти їх з власного рахунку у будь-який час.

Пільговик буде сам вирішувати куди дівати ці гроші, сплачуючи щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги. При заощадливому відношенні до користування житлово-комунальними послугами споживач зможе економити та залишати частинку грошей собі.

Але, у разі виникнення заборгованості по оплаті за житлово-комунальні послуги понад місяць (наприклад, у липні існує заборгованість за травень), сума якої перевищуватиме 20 неоподатковуваних мінімумів (а це 340,00 грн.), виплата пільги з наступного місяця здійснюватиметься у грошовій безготівковій формі.

З метою проведення звірки та уточнення даних, внесених до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, внесення інформації про мобільний телефон пільговика та визначення у якій грошовій формі пільговик бажає отримувати пільги, Управлінням організовано прийом пільговиків за адресою: вул. Я.Мудрого, буд.47, на 2 поверсі в кабінеті 23.

Графік роботи Управління: понеділок-п’ятниця з 8.00 до 17.15, перерва з 12.00 до 13.00.

При собі пільговик повинен мати:

 • оригінали та копії:– паспорта;
 • ідентифікаційного номера;
 • пільгового посвідчення (для дітей війни – пенсійне посвідчення);
 • номер мобільного телефону.
 • відкритий рахунок в АТ «Ощадбанк»(для готівкової форми надання пільг)

Управління соціального захисту виконавчого комітету Славутської міської ради

06245CB9-2C07-44FD-9AB8-AD2796F338F8

Чи можна мати декілька основних місць роботи?

Основне місце роботи може бути тільки на одному підприємстві

Згідно зі ст. 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Громадяни України реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою.

Відповідно до ч. 2 ст. 21 КЗпП працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Відповідно до ч. 2 ст. 102-1 КЗпП умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств визначає Кабінет Міністрів України. Тому, зазначені питання регулюються постановою КМУ від 03.04.1993 р. №245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» (надалі – Постанова №245). З метою виконання постанови №245 наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції та Міністерства фінансів України від 28.06.1993 р. №43 було затверджено Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій (надалі – Положення №43).

Згідно з п. 1 Положення №43 сумісництвом вважається виконання працівником крім своєї основної іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом.

Згідно з п. 2 Постанови КМУ №245 тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день. У вихідні дні (за графіком роботи основного підприємства) працювати за сумісництвом дозволяється повний робочий день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

При прийомі на роботу за сумісництвом пред’явлення трудової книжки не передбачено. Згідно з ч. 3 пункту 1.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції, Міністерства соціального захисту населення від 29.07.1993 р. №58 (надалі – Інструкція №58), на осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи. Запис про роботу за сумісництвом провадиться за бажанням працівника і зазначається у трудовій книжці окремим рядком (п. 2.14 Інструкції №58). Отже, робота за основним місцем роботи може бути тільки на одному підприємстві.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 21 КЗпП обмеження щодо сумісництва можуть вводитися законодавством, зокрема і колективним договором, а також трудовим договором, який є для працівника основним. Порушення обмежень на сумісництво, встановлених законодавством, колективним або трудовим договором, є підставою для притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності. За відповідних обставин можливе застосування такого дисциплінарного стягнення, як звільнення з роботи. (Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 28.03.2013 р. №2-1/06/187-13).

А.Жаров, головний спеціаліст-інспектор праці відділу праці управління соціального захисту населення виконавчого комітету Славутської міської ради

06245CB9-2C07-44FD-9AB8-AD2796F338F8

АКЦІЯ «ГОТУЄМО ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ».

Вже стало традицією перед початком навчального року щорічно в     м. Славуті проводити міську благодійну акцію «Готуємо дітей до школи, щоб забезпечити шкільним приладдям та канцелярськими товарами дітей із сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Слід зазначити, що кошти на проведення акції щорічно виділяє місцева влада.

Так, зокрема, 21 дитині вручено «Набір першокласника», в якому є все необхідне для навчання: зошити, ручки, фломастери, олівці, альбом, пластилін. Ще 50 дітей отримали набори канцтоварів. 52-м сім’ям була надана допомога   одягом та взуттям, які були в вжитку.

Щиро дякуємо всім, хто долучився до акції: благодійному фонду  «Любов», приватному підприємцю Вічалковській Н. Г. та небайдужим жителям  міста, які також допомогли у проведенні заходу.

О. З. Максимчук, в. о. начальника Центру (відділу)  соціальних служб для сім’ї,   дітей та молоді   управління соціального захисту населення.

Exif_JPEG_420

06245CB9-2C07-44FD-9AB8-AD2796F338F8

Визнання фізичної особи недієздатною.

Визнання фізичної особи недієздатною, поряд з обмеженням цивільної дієздатності фізичної особи, є способом охорони та захисту прав суб’єктів цивільних відносин. Відповідно до  ч. 1 ст. 39 ЦК України  єдиною підставою для визнання фізичної особи недієздатною є наявність у неї хронічного, стійкого психічного розладу, внаслідок якого особа не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. Фізична особа оголошується недієздатною лише на підставі судового рішення. Згідно з ч. 3 ст. 237 ЦПК заява про визнання фізичної особи недієздатною може бути подана членами її сім’ї, близькими родичами, незалежно від їх спільного проживання, органом опіки та піклування, психіатричними закладом. У заяві мають бути викладені обставини, які свідчать про хронічний, стійкий психічний розлад, і про їх наслідки у вигляді нездатності особи усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними (ч. 3 ст. 238 ЦПК). Оскільки від вирішення питання щодо дієздатності фізичної особи залежить можливість її участі у вирішенні інших цивільних справ, заяви про визнання особи недієздатною підлягають розглядові окремо від інших вимог. Одночасно з спором про право питання про недієздатність може вирішуватись судом лише у тому разі, коли спір виник після смерті цієї особи (пункт 8 постанови Пленуму ВСУ “Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним”). У розгляді справи про визнання особи недієздатною обов’язково приймає участь заявник та представник органу опіки та піклування. Участь у процесі особи, стосовно якої розглядається дана справа, не є обов’язковою. Згідно ч. 1 ст. 240 ЦПК питання про виклик такої особи вирішується судом в кожному випадку з урахуванням стану її здоров’я. Одним з основних доказів для прийняття судового рішення є висновок судово-психіатричної експертизи, яка призначається судом за наявності достатніх даних про психічний розлад здоров’я фізичної особи (ст. 239 ЦПК).

Непоодинокими у судовій практиці є випадки, коли суб’єкти звертаються до суду із заявою про визнання особи недієздатною, не маючи для цього об’єктивних підстав, і не з метою охорони та захисту її прав, а з ціллю перешкодити власнику розпоряджатися своїм майном або набути можливість управляти майном недієздатного як його опікуни. Безумовно, такі дії, вчинені стосовно особи, яка розуміє значення своїх дій та може керувати ними, може порушувати її права на повагу до гідності та честі (ст. 297 ЦК), призвести до душевних страждань (пункт 2, 4 ч. 2 ст. 23 ЦК). Тому якщо суд відмовляє у задоволенні заяви та визнає заявника таким, що діяв недобросовісно, фізична особа має право претендувати на відшкодування від заявника моральної шкоди. Крім того, недобросовісність заявника є підставою для стягнення з нього судових витрат (ч. 3 ст. 240 ЦПК).

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Славутської міської ради.