ПРО СОЦІАЛЬНІ ДОПОМОГИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

Управління соціального захисту населення нагадує про те, що  постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання державної соціальної допомоги» № 264 від 08.04.2020 року встановлено проведення призначення, перерахунку і виплати різних видів державної соціальної допомоги без необхідності особистого звернення до органів соціального захисту населення.

Встановлено, що строк виплати державної соціальної допомоги

малозабезпеченим сім’ям, допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги на

дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомоги на дітей, хворих на тяжкі захворювання, щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії потребує постійного стороннього догляду, на    догляд за нею, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, які було призначено раніше, продовжується на період карантину та на один місяць після дати його відміни і державна соціальна допомога виплачується за повний місяць.

Строк звернення за призначенням державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, продовжується на період карантину та один місяць після дати його відміни.

Крім цього, у разі коли отримувачами державної соціальної допомоги

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю пропущено строк переогляду, виплата таких видів допомоги не зупиняється до закінчення строку дії карантину з подальшим проведенням перерахунку розміру виплаченої допомоги на підставі результатів переогляду та заяви отримувачів або їх батьків чи інших законних представників.

Заява та документи, необхідні для призначення державної соціальної допомоги, визначеної Постановою № 264, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю можуть бути надіслані поштою.

Звертаємо також увагу, що Постановою № 264 визначено, що управління соціального захисту населення протягом одного місяця після відміни карантину зобов’язано  провести перерахунок розміру виплаченої державної соціальної допомоги та державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю на підставі поданої особою або її законним представником заяви та необхідних документів.

Тобто, якщо не буде підтверджено право на отримання допомоги або її розмір буде меншим, ніж виплачена під час карантину допомога, протягом одного місяця з дати відміни карантину надміру виплачені суми допомоги будуть стягнені згідно із законом.

Тому наголошуємо про обов’язок громадян повідомляти про зміну всіх обставин, які впливають на визначення права та розміру допомоги, -такий обов’язок громадян  на час карантину не скасований.   Про   зміни можна повідомляти шляхом надсилання письмового звернення поштою, за допомогою засобів електронного зв’язку (електронне звернення) та телефонного зв’язку.